De provincie Noord-Brabant wil de stikstofrechten van zes boerenbedrijven in het land opkopen om de komst van Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken.

Deze veehouderijen liggen verspreid over heel Nederland. Het gaat om twee Brabantse bedrijven, maar ook om boerderijen in Noord-Holland, Zeeland en Drenthe.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen een grootschalig bedrijventerrein ontwikkelen in Moerdijk. Zij werken hiervoor samen met de gemeente en Havenschap Moerdijk. Op deze plek komt 142 hectare grond vrij voor opslag- en distributiebedrijven.

Bezwaarmakers gingen tegen dit plan in beroep bij de Raad van State. Zij vinden dat het landschap wordt aangetast. Ook menen ze dat er niet zoveel behoefte is aan distributiecentra als de provincie inschat en wordt er gevreesd dat de natuurgebieden worden aangetast.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State deed in november een tussenuitspraak. Het nut en de noodzaak van het logistiek park is aangetoond, maar de provincie kreeg de opdracht om de stikstofmaatregelen te repareren.

De provincie ging daarom in het hele land op zoek naar vrijkomende stikstofrechten van veehouderijen. Uiteindelijk sloten vertegenwoordigers van de provincie overeenkomsten met zes veehouders. Deze zes stoppende boeren zorgen ervoor dat Logistiek Park Moerdijk extra ruimte krijgt om stikstof uit te stoten.