De gemeente Bergen op Zoom gaat onderzoeken of en wat voor vuurwerk tijdens de volgende jaarwisseling afgestoken mag worden. Het voorstel moet voor de zomervakantie af zijn.

De schade aan gemeentelijke eigendommen liep tijdens de afgelopen jaarwisseling op tot 16.000 euro. Deze vernielingen zijn voornamelijk veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Het gaat daarbij vooral om beschadigde verkeersborden en afvalbakken.

Hoewel de schade volgens de gemeente lijkt mee te vallen, was er toch veel te doen om de jaarwisseling van afgelopen jaar. De politie en de brandweer lieten bijvoorbeeld weten een drukke dienst te hebben gehad.

"De hoeveelheid incidenten in relatie tot de capaciteit was moeilijk te behappen", stelt de brandweer. "De incidenten varieerden van diverse buitenbranden en containerbranden tot gebouwen waar brand was uitgebroken." In totaal is de brandweer 25 keer ingezet in de periode tussen 20.00 uur op 31 december en 6.00 uur op 1 januari.

'Vooral negatieve ervaringen rondom jaarwisseling'

Na de jaarwisseling heeft burgemeester Frank Petter inwoners opgeroepen om hun ervaringen te delen. De gemeente ontving 53 berichten met bijna allemaal negatieve ervaringen. De meeste melders pleiten voor een vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zone.

Slechts één melder liet weten de situatie te willen houden zoals die nu is. De gemeente gaat op basis van deze evaluaties een plan voor komende jaarwisseling maken. Daarbij worden alle opties bekeken. De scenario's worden voor het zomerreces voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raadsleden een weloverwogen keuze kunnen maken.