De kruising van de Markiezaatsweg met de Zuiderdreef in Bergen op Zoom gaat definitief heringericht worden als voorrangskruispunt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Dat houdt concreet in dat er geen verkeerslichten geplaatst worden. Bij de herinrichting wordt ook de betonnen rand bij de voorsorteerstrook verwijderd en de middenstrook wordt verbreed zodat het makkelijker en veiliger opstellen is als mensen de Markiezaatsweg op willen rijden of over willen steken.

"Uit onderzoek is gebleken dat die inrichting ook het meest toekomstbestendig is, zowel qua capaciteit, doorstroming als verkeersveiligheid. Zelfs als de voorziene woningen in dit deel van de Markiezaten volledig ontwikkeld zullen zijn, zullen de wachttijden op alle richtingen in de spitsuren acceptabel zijn en sluit de kruispuntinrichting goed aan bij de verkeersstromen", stelt de gemeente Bergen op Zoom.

De herinrichting staat gepland voor komende zomer en loopt gelijk op met het woonrijp maken van de situatie bij de Strandgaper en de start van de bouw aan de Zuidrand.