De gemeente Woensdrecht gaat maatregelen treffen om het begrotingstekort op te lossen. Dat tekort is ontstaan door de kosten van het sociaal domein en de stikstofproblematiek.

De gemeente wil het tekort oplossen door te besparen op een aantal terreinen. Zo worden het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Brede Welzijnsinstelling (BWI) anders ingericht. Verder worden er aanpassingen gedaan in het beleid rondom het bedanken van mantelzorgers en het vervangen van speeltoestellen en het afschaffen van een extra toelage voor huishoudelijke hulp.

Tijdens de presentatie van de begroting voorzag het college van burgemeester en wethouders een tekort van ruim 1 miljoen euro door de kosten van het sociaal domein en de stikstofproblematiek. Omdat de middelen van de landelijke overheid niet voldoende waren om de tekorten te dekken, moest Woensdrecht zelf op zoek naar oplossingen.