De gemeente Etten-Leur gaat maatregelen treffen om de veiligheid van fietsers te vergroten op de oversteekplaats van de Lage Neerstraat met de Nachtegaal. Er wordt onder meer ledverlichting aangebracht.

Raadslid Robert Prins (D66) vroeg in juli 2018 aandacht voor het kruispunt. Dat gebeurde mede naar aanleiding van ongelukken die in juni en mei van dat jaar op de kruising plaatsvonden en waarbij fietsers het slachtoffer waren.

Na de oproep van Prins voerde de gemeente samen met de politie en een adviesbureau een onderzoek uit naar de veiligheid van de oversteekplaats. De conclusie daarvan luidde dat het zicht op de fietsers niet goed is. Hiervoor werd al wat groen gesnoeid.

Nu komt daar de ledverlichting bij. Hoe dit er precies uit moet komen te zien wordt door de gemeente verder uitgewerkt met een leverancier.