De gemeente Roosendaal wil tien tot vijftien nieuwe woonwagenstandplaatsen realiseren op de al bestaande woonwagenlocaties. Dat heeft wethouder Toine Theunis bekendgemaakt.

De extra plekken zijn nodig om de wachtlijst voor toekomstige woonwagenbewoners verder terug te dringen. Op dit moment staan er in Roosendaal 55 mensen op de lijst.

Eind 2019 verzamelden woonwagenbewoners zich voor het gemeentehuis in Roosendaal. Ze demonstreerden omdat ze naar eigen zeggen al jaren aan het lijntje worden gehouden als het gaat om de realisatie van nieuwe standplaatsen. De gemeente wilde een nieuw woonwagenkamp realiseren, maar de bewoners kwamen zelf met een ander idee. Zij stelden voor om op iedere locatie een paar standplaatsen toe te voegen.

De wethouder stond hier positief tegenover. Daarom werd in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het creëren van extra standplaatsen op de huidige locaties. De gemeente wil nog niet melden om welke locaties het precies gaat.

"We willen de bewoners van de kampen waar het om gaat en omwonenden graag zorgvuldig informeren en betrekken bij de uitbreidingen. Zodra dat traject is opgestart, maken we bekend om welke locaties het gaat", meldt de gemeente. "We verwachten op korte termijn de eerste gesprekken te gaan voeren."