De gemeente Etten-Leur overweegt om het beleid van het huisvesten van seizoensarbeiders op het platteland te versoepelen. Op dit moment mag een tuinder op zijn bedrijfslocatie alleen personeelsleden huisvesten als die ook werkzaam zijn op de betreffende locatie.

Ook mogen de seizoensarbeiders er alleen wonen wanneer ze noodzakelijk zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. Het gemeentebestuur overweegt om de strikte koppeling los te laten.

"Wel moet het blijven gaan om de huisvesting van seizoensarbeiders ten behoeve van het eigen agrarisch bedrijf en op een eigen bedrijfslocatie, niet om arbeiders die ook ingezet worden voor andere bedrijven", laat de gemeente weten. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat ook arbeidsmigranten van uitzendbureaus massaal op boerenbedrijven gaan wonen.

De gemeente werkt op dit moment aan het verbeteren van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het college van burgemeester en wethouders constateert dat de regeling om seizoensarbeiders te huisvesten in de meeste gevallen voldoet. Wel uiten agrariërs kritiek op de regel dat personeelsleden alleen mogen wonen op de bedrijfslocatie waar ze werkzaam zijn.

In de toekomst wil de gemeente per locatie kijken of en hoe een agrariër zijn seizoensarbeiders kan huisvesten. De tijdelijke woonruimtes dienen bijvoorbeeld te passen in de landelijke omgeving van Etten-Leur.