Frans de Vos heeft maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie de gemeentelijke erepenning van Bergen op Zoom in ontvangst mogen nemen voor zijn werkzaamheden voor de samenleving. Burgemeester Frank Petter reikte de onderscheiding uit nadat hij zijn jaarlijkse toespraak had gehouden.

De Vos is al jaren als vrijwilliger actief binnen uiteenlopende clubs, verenigingen en organisaties. "Diplomatie, kennis van zaken en bestuurlijke vaardigheid, een veelheid van lidmaatschappen en bestuursfuncties zijn de omstandigheden die hem kenmerken. Met name op het gebied van zorg en hulp aan sociaal zwakkeren in de samenleving heeft hij grote verdiensten", aldus Petter.

De Vos zet zich onder andere in voor de Stichting Lievevrouwegilde. Onder zijn leiding vierde de Maria Ommegang afgelopen jaar haar 75e ommegang. Bovendien is hij, sinds 2002, in verschillende bestuurdersrollen, actief voor het herdenkings- en bevrijdingsprogramma binnen de gemeente Bergen op Zoom.

"De waarde van zijn inzet in het maatschappelijk veld en dat dan weer in relatie tot sociale samenhang in onze lokale samenleving vraagt om een bijzondere waardering van de gemeenschap Bergen op Zoom. De toekenning van de erepenning is in die waardering een uitstekende uiting."

De erepenning is in 1950 in het leven geroepen in Bergen op Zoom en is in totaal 84 keer uitgereikt. Wie in aanmerking wil komen voor een erepenning, moet zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Alleen de gemeenteraad is bevoegd de erepenning toe te kennen en die wordt alleen toegekend wanneer de gemeenteraad unaniem is in zijn oordeel.