De gemeente Roosendaal stopt per 1 januari 2021 met de Huishoudelijke Hulp Toelage (HTT), ook wel bekend als de dienstencheques.

De gemeente kiest voor 2020 als overgangsjaar, waarin de huidige gebruikers hun dienstencheques gewoon kunnen gebruiken. Er kunnen dan echter geen nieuwe gebruikers instromen. De huidige cliënten krijgen een informatiebrief over de wijzigingen.

Met een dienstencheque worden onder anderen cliënten van Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en mantelzorgers extra ondersteund in het huishouden. Tegen een relatief laag tarief worden zij geholpen met bijvoorbeeld schoonmaken, koken, boodschappen doen.

De regeling werd in 2015 ingevoerd om meer werkgelegenheid te creëren binnen de thuiszorg. De overheid stelt sinds 2017 echter geen geld meer beschikbaar voor de HTT.