Wethouder Martien de Bruijn heeft maandagmiddag het startsein gegeven voor de start van de sloop van een aantal panden in het Processiepark in St. Willebrord. Het park krijgt met de sloop een compleet groen karakter.

In het Processiepark ligt de kerk, de kruiswegstaties en de Lourdesgrot van het dorp. Enkele onderdelen van het park zijn ook aangewezen als rijksmonument.

Inmiddels zijn de apotheek, huisarts en fysiotherapeut die bij het park zaten, verhuisd naar een nieuw pand aan de andere kant van de Pastoor Bastiaansensingel, op de plek van het voormalige Parkzicht. Met medewerking van provincie Noord-Brabant kunnen nu de oude panden van deze voorzieningen gesloopt worden.

Volgens de wethouder komt er geen bebouwing meer terug. "We hebben de intentie om op deze plaatsen een verblijfsgebied te creëren. Momenteel zijn we in overleg met partijen - die in de buurt van het park gevestigd zijn - over de toekomst van het park."