Bibliotheek VANnU en bibliotheek Het Markiezaat gaan vanaf 1 januari 2020 fuseren tot Bibliotheek West-Brabant. De acht gemeenten die van deze bibliotheek gebruik gaan maken, hebben maandag een convenant getekend.

"Dit vormt een solide basis voor een optimale regionale samenwerking", laat het bibliotheeknetwerk weten.

In het convenant is vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt. Ook is opgenomen dat iedere gemeente die bij de Bibliotheek West-Brabant is aangesloten een basispakket afneemt.

Toch behouden gemeentes ook flexibiliteit in lokale keuzes. Zo kan iedere gemeente extra producten en diensten in zijn subsidiebeschikking opnemen als deel van het pluspakket.