De gemeente Moerdijk werkt niet mee aan het huisvesten van zeshonderd arbeidsmigranten op camping Bovensluis in Willemstad.

Wethouder Désirée Brummans vindt het geen wenselijke ontwikkeling om grote aantallen arbeidsmigranten te huisvesten in het buitengebied. Ook vindt zij recreatieparken geen goed onderkomen voor deze doelgroep. "Het is ook beleid van de provincie Noord-Brabant om dat niet toe te staan", aldus de wethouder.

Volgens haar blijkt in de praktijk ook dat recreanten wegblijven als arbeidsmigranten er hun intrek nemen.

De eigenaar van Bovensluis diende een plan in om een gebied van 16 hectare in te richten voor arbeidsmigranten. Het gemeentebestuur vindt dat het voorstel onvoldoende garanties biedt voor de verbetering van de bestaande camping.

Humane huisvesting nodig

"Je hebt arbeidsmigranten die kort of middellang verblijven en je hebt groepen die zich permanent vestigen. Wij willen voor hen ook humane huisvesting, het liefst in de buurt van dorpsvoorzieningen. Ook spreken we altijd af dat de mensen staan ingeschreven bij de gemeente, zodat ze bij ons in beeld zijn", benadrukt Brummans.

Brummans is daarnaast bang voor precedentwerking. Als Bovensluis zeshonderd arbeidsmigranten mag huisvesten, staan er naar verwachting gauw andere initiatiefnemers op de stoep van het gemeentehuis.

Aantal arbeidsmigranten fors toegenomen

De afgelopen jaren is het aantal arbeidsmigranten fors toegenomen. De provincie Brabant telt er tussen de 40.000 en 45.000. Zij werken veelal in grote distributiecentra en in het voorjaar en in de zomer in de land- en tuinbouw.

De gemeente maakt samen met de Regio West-Brabant afspraken over geschikte huisvesting. Samen bepalen zij hoeveel plekken er ongeveer moeten zijn en waar die aan moeten voldoen.