De gemeente Bergen op Zoom krijgt een eenmalige subsidie van 25.000 euro voor het ecologisch beheren van bermen.

Het ecologisch bermbeheer wordt samen met het waterschap opgepakt in de buitengebieden.

De laatste tijd is in de gemeenteraad vaker gesproken over het vergroten van biodiversiteit in verband met de leefomstandigheden van de bij. Door bermen ecologisch te beheren moet er een betere leefomgeving voor de beestjes komen.

Er wordt nog onderzocht of er ook mogelijkheden zijn voor ecologisch beheer van de bermen binnen de bebouwde kom.