De gemeente Bergen op Zoom verwacht ongeveer 25.000 euro terug te moeten betalen aan mensen die betaald hebben voor een gratis huwelijk.

Sinds 2015 werd 55,50 euro aan administratiekosten gerekend voor deze huwelijken, maar nu blijkt dat dit indruist tegen de wet.

De stellen die deze administratiekosten hebben betaald, zullen worden gecompenseerd door de gemeente.

Op een bepaald moment van de week is het mogelijk om bij de gemeente Bergen op Zoom gratis te trouwen.