De reconstructie van de doorgaande route door Oudenbosch krijgt extra aanpassingen. In het centrum krijgt rechts voortaan voorrang.

Het doel van de reconstructie was dat automobilisten rustiger zouden rijden en de veiligheid voor met name fietsers aanzienlijk zou worden vergroot. Deze reconstructie werd onlangs onder de loep genomen. Aan de hand van de conclusies worden er een aantal extra aanpassingen gedaan.

"Gebleken is dat de nieuw centrumroute door iedereen mooi wordt gevonden en er minder verkeer is dan toen er nog geen rondweg was. Helaas wordt er nog wel te hard gereden. Ook willen we ervoor zorgen dat het nog minder druk wordt", legt wethouder Jan Mollen uit.

"De grootste verandering is dat later dit jaar de voorrang op de Ste Bernaertsstraat en Markt anders wordt. Verkeer van rechts krijgt hier voorrang. Om de snelheid nog meer te laten, maken we plateaus op de kruisingen: Franciscuslaan - Ste Bernaertsstraat / St. Annastraat – Markt/ Pastoor Hellemonsstraat – Markt / Fenkelstraat - Markt / Molenstraat – Zandeweg."

De gemeenteraad heeft verder besloten om drie extra zebrapaden aan te leggen, namelijk bij de Zandeweg bij het tankstation, in de Pastoor Hellemonsstraat en op de Markt bij de basiliek. Er wordt nog gewerkt aan de weg tot en met 15 december.