De gemeente Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis gaan op verschillende manieren met inwoners in gesprek over de komst van het nieuwe ziekenhuis naar de locatie Bulkenaar. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsinformatiebijeenkomst in de aula van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.

De gemeenteraad werd door verschillende partijen ingelicht over de huidige stand van zaken. Daarbij werd gesproken over de invulling van de 48 hectare grond en over de verhouding tussen het groen en de bebouwing.

Om te inventariseren hoe inwoners van Roosendaal tegen de komst van het nieuwe ziekenhuis aankijken, worden op 27 september bij mensen thuis verschillende interviews afgenomen. Het gaat dan vooral om omwonenden die direct uitkijken op de locatie Bulkenaar.

Op diezelfde dag wordt ook een online vragenlijst beschikbaar gesteld en een dag later worden er bij winkelcentrum Tolberg interviews afgenomen om de mening van omwonenden te peilen.

De interviews bestaan onder meer uit vragen over de bestaande situatie, de toekomstige situatie en de toekomstige verbindingsweg. De informatie wordt uiteindelijk gebundeld en teruggekoppeld naar de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt via een inloopbijeenkomst en de app Gemeentepeiler.