Wethouder René van Ginderen heeft, samen met andere wethouders en betrokken organisaties, het taalakkoord Meedoen met taal ondertekend. Hierin staan verschillende afspraken vastgelegd om de komende vijf jaar laaggeletterdheid aan te pakken in de gemeente.

"Bij vrijwel alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. Daardoor kunnen laaggeletterden zich buitengesloten voelen of zich zelfs schamen", vertelt wethouder René van Ginderen. "Dat willen we gezamenlijk aanpakken met dit Taalakkoord."

Inwoners met een lage taalvaardigheid zouden onder andere moeite kunnen hebben met het invullen van formulieren, versturen van e-mails of het lezen van veiligheidsinstructies. De gemeente Roosendaal wil dit tegengaan door verschillende maatregelen te nemen, zoals het aanstellen van taalambassadeurs, aanbieden van cursussen en opstellen van taalnetwerken.