Automobilisten mogen binnenkort niet één maar twee uur parkeren in het centrum van Zevenbergen, heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk dinsdagochtend bekendgemaakt.

Met het verkeersbesluit hoopt het college tegemoet te komen aan de wens van onder anderen ondernemers.

"Aan de ene kant gaat dit ervoor zorgen dat parkeervakken waarschijnlijk langer bezet zullen blijven en dat er is dus minder roulatie is. Aan de andere kant ontstaat natuurlijk het comfort voor bezoekers dat ze nu langer met hun auto ergens kunnen blijven staan", aldus wethouder Thomas Zwiers.

Hij vervolgt: "Op het moment dat het twee uur parkeren definitief is ingericht, gaan we na een tijdje nog wel evalueren om te kijken hoe een en ander verloopt."

De maatregel gaat volgens de wethouder "zo snel mogelijk" in. Wanneer precies is onduidelijk.