De provincie Noord-Brabant sluit niet uit dat het in de toekomst camera's zal inzetten om afval- en drugsdumpingen in de buitengebied tegen te gaan. Dat antwoordt de Gedeputeerde Staten op vragen van PVV-statenlid Maikel Boon.

Het college bekijkt samen met partners op welke manier het dumpen van drugsafval het beste kan worden voorkomen.

De inzet van cameratoezicht is daarbij een optie, alleen vraagt dit om zorgvuldige afwegingen. Zo is het niet duidelijk of flexible camera-inzet daadwerkelijk effectief is. Ook is niet duidelijk of het kan in verband met de wet- en regelgeving rondom privacy.

Op verschillende plekken vinden er proeven plaats met nieuwe hulpmiddelen. Daarbij moet gedacht worden aan drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera's en geluidssensors. De uitslag van deze testen wordt afgewacht, voordat wordt besloten welk hulpmiddel het beste bij de doelstelling van de provincie past.

Vorige periode 2,7 miljoen geïnvesteerd in veiligheid buitengebied

De vorige bestuursperiode zijn er diverse stappen gezet om de veiligheid in de buitengebieden van Noord-Brabant te verbeteren. Door een motie van de Provinciale Staten werd er 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra toezichthouders, de coördinatie met andere handhavers en de inzet van innovatieve hulpmiddelen.

Samen Sterk in Brabant houdt hier toezicht op. Ook zijn er campagnes gevoerd tegen afval- en drugsdumpingen.

Kosten opruimen drugsafval voor eigenaar grond

Noord-Brabant is aanvoerder in de lijst van provincies waar het meeste drugsafval uit laboratoria wordt gedumpt. In 2017 ging het om 83 lozingen, een jaar later steeg het aantal naar 109. Vooral natuur- en buitengebieden zijn voor criminelen favoriete plekken, meestal 's avonds of 's nachts.

De kosten voor het opruimen van het afval is voor de eigenaar van de grond. In de provincie Noord-Brabant lopen de totale kosten op tot ruim 2 miljoen euro per jaar.