Er komt nader onderzoek naar de aansprakelijkheidstelling van betrokken partijen bij de sanering van de Bult van Pars in Klundert. Daarmee heeft het college van Moerdijk ingestemd.

In mei stelde de gemeenteraad extra budget beschikbaar om de sanering af te kunnen ronden. De grond is daar verontreinigd met asbest en olie. Ook zouden er nog archeologisch interessante resten liggen.

In het voorstel is onder meer aangegeven dat er nog juridisch onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van de bodemonderzoekbureaus en/of de betrokken instanties.

Met het besluit van het college wordt dit nu bekrachtigd.