Omwonenden van de Buurtweg en de Ambachtsweg in Halsteren krijgen vrijdag een brief, waarin de nieuwe plannen voor het voormalige Zuneha-terrein en het voormalige Hemi-terrein worden toegelicht. De plannen voor huurwoningen leverden flink wat bezwaren op, maar Stadlander komt omwonenden tegemoet met plannen voor koopwoningen.

In eerste instantie zouden er op beide locaties studio's gerealiseerd worden, maar daar wordt nu toch van afgezien. "Volgens Stadlander zijn er genoeg huurwoningen in Halsteren en daarom wordt toch gekozen voor koopwoningen", laat wethouder Barry Jacobs weten.

Op het voormalige Zuneha-terrein op de hoek van de Wouwseweg en de Buurtweg zouden in eerste instantie twintig studiowoningen komen, tien levensloopbestendige woningen en nog eens 9 'normale' woningen.

De gemeente kon zich in de plannen vinden, maar volgens Stadlander is er dus geen noodzaak voor extra huurwoningen in Halsteren. Daarom is het plan aangepast naar zeventien rijwoningen en acht twee-onder-een-kapwoningen.

Veel zienswijzen binnengekomen op plan voor HEMI-terrein

Op het voormalige HEMI-terrein bij de Ambachtsweg en Wouwseweg lagen er plannen voor 24 studiowoningen, twaalf levensloopbestendige woningen en nog eens tien 'normale' woningen. "Op dit plan zijn heel veel zienswijzen binnengekomen", vertelt wethouder Jacobs.

De meeste zienswijzen gingen over het feit dat mensen niet weten wie er in die studio's komen te wonen. "Van de 260 zienswijzen werden er twee anoniem ingediend en was er één te laat. Die werden dus niet-ontvankelijk verklaard. De overige zienswijzen zijn ongegrond verklaard, want je kan geen bezwaar maken tegen mensen die er mogelijk komen wonen."

Gemeente is blij met de plannen

Toch heeft Stadlander ook op deze locatie gekozen voor een nieuw plan met geen huur- maar koopwoningen. Hier komen twintig rijwoningen en zes twee-onder-een-kapwoningen. "We verwachten vanuit de buurt dan ook geen bezwaar voor deze plannen, want hun grootste bezwaar is hiermee weggenomen."

Zelf is de gemeente erg blij met deze plannen. "We waren ook blij met het eerste plan, maar het belangrijkste is dat er actie ondernomen wordt." De plannen worden dan ook in september voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer zij akkoord gaan met het plan, kan Stadlander verder met de uitwerking van de plannen. "Beide terreinen staan al zo lang leeg, dat dit een mooie ontwikkeling is voor Halsteren."

Gemeente heeft nog steeds ambitie om studiowoningen te bouwen

Hoewel de realisatie van de studiowoningen nu van de baan is, is het nog steeds een ambitie van de gemeente Bergen op Zoom om dit soort woningen te bouwen.

"We zijn regelmatig in overleg met Stadlander en in het originele plan hebben we dus ook aandacht gevraagd voor dit soort woningen. In dit plan wordt er toch van afgezien, maar als er zich een nieuwe mogelijkheid voordoet, dan kaarten we het zeker aan", stelt Jacobs.