Omwonenden hebben geen inspraak in de locatie voor het zonnepark in Wouw-Noord, meldt de Roosendaalse wethouder Klaar Koenraad na vragen van de PvdA, VLP en Fractie Wezenbeek.

De gemeenteraad nam begin 2019 een motie aan waarin staat dat bewoners betrokken moeten worden bij de totstandkoming van zonneparken. Draagvlak onder bewoners is namelijk essentieel voor de uitvoering van de plannen, zo werd beredeneerd.

Volgens Koenraad worden de locaties van zonneparken echter nog steeds door uitsluitend de gemeente bepaald. De omwonenden mogen vervolgens meedenken over de landschappelijke inpassing van een zonnepark. De drie fracties zijn het daar echter niet mee eens en vinden dat de omwonenden ook inspraak zouden moeten krijgen in de locatie van een zonnepark.

De dorpsraad van Wouw is van mening dat de beoogde locatie niet geschikt is."Een proces van co-creatie dient te beginnen met het kiezen van een geschikte locatie, terwijl u aangeeft dat het co-creatieproces begint na het accepteren van de locatie", aldus de partijen.

Op 19 augustus is er een nieuwe bijeenkomst gepland voor het co-creatieproces in Wouw-Noord. De wethouder verwacht in september meer te kunnen vertellen over dit proces én de uitkomsten.