Voordat de negen platanen aan de Kruispoort in Steenbergen gekapt worden, betrekt gemeente Steenbergen omwonenden bij het herplantplan. Daarmee voert het college van burgemeester en wethouders een motie van de gemeenteraad van 29 november vorig jaar uit.

Al enige tijd loopt de procedure tegen het besluit om de platanen aan de Kruispoort van de lijst met waardevolle en monumentale bomen te verwijderen.

Op 8 mei van dit jaar heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin vier ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Hierop heeft de commissie bezwaarschriften advies uitgebracht, maar het college neemt dit niet helemaal over.

Onveiligheidsgevoelens bij omwonenden

Burgemeester en wethouders vinden, ondanks het feit dat onderzoek aangeeft dat de bomen niet onveilig zijn, dat de onveiligheidsgevoelens die leven bij verschillende omwonenden zwaarder wegen.

Dit betekent dat het genomen besluit om de platanen van de lijst met waardevolle en monumentale bomen te verwijderen in stand wordt gehouden en dat het kappen zonder vergunning mag gebeuren.

Naast de opdracht om de bomen aan de Kruispoort van de bomenlijst te verwijderen en te kappen, heeft het college ook de opdracht van de gemeenteraad gekregen de omwonenden van de Kruispoort te betrekken bij een herplantplan.

Omwonenden krijgen deze week een uitnodiging om mee te denken over de nieuwe inrichting.