Er worden geen extra vuilnisbakken geplaatst in de gemeente Bergen op Zoom, aldus wethouders Barry Jacobs en Patrick van der Velden in antwoord op vragen van Lijst Linssen.

Volgens Toine van Steenpaal en Sander Siebelink kampt de gemeente met overvolle afvalbakken en daarom werd voorgesteld om grotere én meer afvalbakken te plaatsen. "Grotere afvalbakken kunnen voor overlastlocaties een oplossing zijn en suggesties die een grotere afvalbak rechtvaardigen zijn dan ook altijd welkom", stellen de wethouders.

Meer afvalbakken gaan er voorlopig niet komen, want de gemeente Bergen op Zoom heeft al veel meer afvalbakken dan het landelijk gemiddelde. "In Bergen op Zoom stonden in 2015 gemiddeld 17,4 afvalbakken per 1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 11 afvalbakken per 1.000 inwoners en voor diftar-gemeenten geldt zelfs een gemiddelde van 6,7 afvalbakken per 1000 inwoners", stellen de wethouders.

Een groei van het aantal bakken wordt dan ook ontraden.

Ook vragen over containerplaatsen

Lijst Linssen stelde niet alleen vragen over de overvolle vuilnisbakken, maar vroeg ook aandacht voor de diverse containerplaatsen bij supermarkten waar ophopingen van glas, karton en vuil naast de containers ontstaan omdat de containers vol zitten.

Volgens de gemeente is dit vooral de taak van Saver met wie afspraken zijn gemaakt voor tijdige lediging van deze bakken. Saver is daarnaast verplicht de omgeving van de boven- en ondergrondse containers schoon te maken binnen een straal van 5 meter en aan de locatie gerelateerd afval mee te nemen. "Saver wordt hier ook op aangesproken wanneer dit nodig is, en zal ook van uw brief op de hoogte worden gesteld."