De Gemeente Rucphen verplicht inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars bij ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw vooraf het gesprek aan te gaan met omwonenden.

"We willen iedereen een prettige woonomgeving bieden", vertelt wethouder René Lazeroms. "Daar hoort bij dat je soms iets wilt veranderen aan, bijvoorbeeld, je woning of bedrijf. Of iets nieuws wilt neerzetten."

Bij een kleine verbouwing is het altijd verstandig je buren hierover te informeren, stelt Lazeroms. "Als je iets groters aan gaat passen of zelfs nieuw gaat bouwen, is zo'n gesprek met je directe omgeving vanaf nu verplicht. Dat geldt voor inwoners, ondernemers én projectontwikkelaars."

De omgevingsdialoog kan worden gezien als een voorschot op de invoering van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Omgevingsdialoog verplicht bij wijzigingen in bestemmingsplan

Voor bepaalde plannen is altijd een omgevingsdialoog nodig. Dit is in ieder geval van toepassing bij plannen die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast moet worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de bouw van een woning of bedrijf, logiesfunctie voor werknemers, winkel of omschakeling van een agrarisch bedrijf.

Een omgevingsdialoog is eveneens verplicht voor plannen die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor (tijdelijk) afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Voorbeelden hiervan zijn de wijziging van een leegstaande winkel naar een woning, grootschalige uitbreiding van een bestaande woning of bedrijfspand of tijdelijke logiesfunctie voor werknemers.

Geen beperking voor omwonenden om bezwaar in te dienen

Een inwoner die een dakkapel wil plaatsen die past binnen het bestemmingsplan hoeft daarom geen gesprek te voeren met omwonenden. In welke vorm iemand de dialoog gaat voeren, wordt bepaald in overleg met de Gemeente Rucphen. Dit is, onder andere, afhankelijk van de verwachte impact van de verandering.

Overigens beperkt de omgevingsdialoog omwonenden niet om een zienswijze of bezwaar in te dienen tegen plannen. "Omwonenden hoeven het niet met de plannen eens te zijn. Een goed gesprek kan wel bijdragen aan draagvlak", verklaart Lazeroms.