Burgemeester Jacques Niederer en politiechef Rens van den Over zien niets in het plan van de gemeenteraad om aan de slag te gaan met 'Rent a Cop'.

De gemeenteraad gaf in november 2018 een opdracht aan de burgemeester om in gesprek te gaan met de politie over de mogelijkheden voor 'Rent a Cop'. Hierbij worden agenten een dagdeel vrijgemaakt van hun normale werkzaamheden, waardoor ze tijd hebben om alleen maar aan de slag te gaan met meldingen van inwoners. De agenten worden dus 'ingehuurd' om specifieke activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld verkeershandhaving.

Teamchef Rens van den Oever ziet hier echter niks in, omdat al min of meer op deze manier gewerkt wordt. "Alle wijkagenten van de gemeente Roosendaal krijgen met regelmaat verzoeken voor handhavende activiteiten in de wijken en dorpen." In samenwerking met de afdeling handhaving van de gemeente Roosendaal wordt al dan niet voldaan aan zo'n verzoek.

"Indien Rent a Cop nu als werkvorm zou worden ingevoerd, geeft dat de indruk dat er tot op heden niets aan dit soort handhavingsinitiatieven en de verbinding met bewoners en partners in de wijken en dorpen wordt gedaan. Dat is een onjuist beeld." Burgemeester Jacques Niederer kan zich in die stelling vinden. Daarom willen zij beiden kijken hoe er op een andere manier aandacht kan komen voor de al bestaande verbinding tussen politie en wijk- en dorpsbewoners.