Met de sloop van een oude zaal van Café De Valk deze week is weer een belangrijke stap gezet in de bouw van een supermarkt en woningen bij het café.

De Zundertse gemeenteraad schaarde zich in januari van dit jaar unaniem achter de nieuwbouwplannen van Peter en Inge Mutsters aan de Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout, die langzaam maar zeker gestalte krijgen.

Het initiatief van de eigenaren van Café De Valk omvat ruimte voor een supermarkt, twaalf appartementen en vier grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen. Coop Vastgoed B.V. wordt de huurder van de winkelruimte.

De komst van de supermarkt en de woningen is onderdeel van een reeks nieuwbouwinitiatieven die het dorpshart van Wernhout meer moeten laten leven.