Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van een commando in opleiding. De man kwam op 19 oktober 2018 tijdens een groepstraining in zwembad De Stok in Roosendaal niet meer boven water en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De Koninklijke Marechaussee deed onderzoek naar het incident. In dat onderzoek werd vooral gekeken of de instructeurs die de oefening begeleidden voldoende toezicht hebben gehouden of dat hen iets verweten kan worden. Ook is er onderzoek gedaan op het lichaam van het slachtoffer om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Uit het onderzoek naar de rol van de instructeurs bleek dat zij constant toezicht hebben gehouden op de cursisten in het zwembad. Er werd binnen twintig tot dertig seconden opgemerkt dat het slachtoffer na een oefening niet boven water kwam. Daarna is snel gehandeld. Er is volgens het OM dan ook geen sprake van schending van de zorgplicht.

Daarnaast blijkt dat niet kan worden vastgesteld waar het slachtoffer precies aan is overleden. Daardoor is niet duidelijk of het handelen van de instructeurs invloed heeft gehad op het overlijden.

Het OM heeft besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen, omdat er geen schending van de zorgplicht is en er geen causaal verband kan worden gelegd tussen het handelen van instructeurs en het overlijden van het slachtoffer.