Het Rijk gaat 10 miljoen euro investeren in innovatieprojecten in de regio Midden-en West-Brabant, laat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De zeventien innovatieprojecten richten zich op het versterken van het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie en in de onderhouds- en logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen, waarbij de arbeidsmarkt bijzondere aandacht krijgt.

Met de 10 miljoen euro van het kabinet, evenals de 120 miljoen euro vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden, kan de regio de zeventien innovatieprojecten versneld uitvoeren.

Een van de projecten is Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI), een initiatief van Logistic Community Brabant, verbonden aan de Breda University of Applied Science (BUAS). Het einddoel van dit project is om minder halflege vrachtwagens de weg op te sturen.

Een ander project is het Plant based LAB in het voormalig Suikerlab in Bergen op Zoom. Dit wordt een fysieke broedplaats voor samenwerkingen gericht op de Brabantse topsector agrofood.

Wethouder is blij met financiële toezegging

Wethouder Boaz Adank van Breda is blij met de financiële toezegging van het Rijk. "Als regio's Midden- en West-Brabant werken we steeds intensiever samen. Samen kunnen we echt een vuist maken en concurreren met grote economische regio's in Noordwest Europa."

Adank zegt een duidelijk doel voor ogen te hebben: "Internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Dat is belangrijk omdat het verdienmodel van vandaag geen garanties biedt voor morgen. Samen met ondernemers en onderwijs investeren we in het verduurzamen van ons MKB. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst."