De ministerraad heeft, op voorstel van minister Ollongren, ingestemd met Han van Midden als nieuwe burgemeester van Roosendaal, heeft de Rijksoverheid laten weten.

De gemeenteraad van Roosendaal maakte op donderdag 6 juni bekend Han van midden voor te gaan dragen als nieuwe burgemeester van Roosendaal. Die voordracht is naar de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, verstuurd en hij heeft de voordracht doorgezet naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Op basis van die aanbeveling bereidt de minister een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning zal worden ondertekend. De verwachting is dat het benoemingsbesluit in september 2019 wordt getekend.

De 42-jarige Rotterdammer werkt op dit moment nog als griffier van Rotterdam, maar wordt op 3 oktober 2019 benoemd als burgemeester van Roosendaal.