Door de droogte verruimt het waterschap Brabantse Delta van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen.

Ook de waterschappen Aa en Maas en De Dommel nemen deze maatregel.

Normaal mag grasland in juni en juli niet besproeid worden met grondwater tussen 11.00 uur en 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking voor 10 dagen op.

Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om deze problemen te voorkomen, hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan. Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Vergunningen voor beregenen met grondwater

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. In deze vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend in de maanden juni en juli tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Deze beperking in de vergunning is bedoeld om de grondwatervoorraad te beschermen.

De waterschappen doen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. De afgelopen maanden heeft het onvoldoende geregend om het tekort aan grondwater aan te vullen. Er is ook veel water verdampt uit de bodem. Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van neerslag nodig.