Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom wil eerst de resultaten van een uitgebreid parkeeronderzoek afwachten voordat zij maatregelen neemt tegen de parkeerdruk in het centrum. Dat antwoordt het college op vragen van de VVD-fractie.

Er is discussie over het onderwerp parkeerdruk in de stad. Volgens de VVD zijn binnenstadsbewoners soms een kwartier bezig om een parkeerplek te vinden. Het levert volgens de partij zeker in de avonduren de nodige frustraties op.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het parkeerbeleid in Bergen op Zoom. Het onderzoek gaat hopelijk inzicht geven of en waar de problemen zich voordoen in het centrum, maar ook daarbuiten.

VVD stelt nieuw abonnement met voordelig tarief voor

Om de parkeerdruk tegen te gaan heeft de VVD-fractie wel een suggestie meegegeven aan het college. Zij stelt voor om een nieuw abonnement in het leven te roepen, waarmee binnenstadsbewoners voor een voordelig tarief in de parkeergarage Achter de Grote Markt kunnen parkeren.

De parkeergarage is namelijk, over het algemeen, maar voor veertig procent bezet. Mocht uit het onderzoek blijken dat er inderdaad sprake is van parkeerdruk in het centrum, dan neemt het college deze suggestie mee in de reeks van mogelijke maatregelen.

Ondertussen wordt de parkeergarage Achter de Grote Markt opgeknapt en het gebied rondom de Vlaszak aangepakt en lekvrij gemaakt. Naar verwachting is dit project eind 2020 klaar. De evaluatie van het parkeeronderzoek wordt dit najaar verwacht.