De gemeente Roosendaal gaat miljoenen investeren in de stad. Dat blijkt uit de Kadernota 2020 die wethouder Toine Theunis afgelopen week heeft gepresenteerd. Dit jaar wil de gemeente al 2,3 miljoen investeren.

De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad hebben onlangs, tijdens de politieke beschouwingen, hun voorkeuren aan kunnen geven bij het gemeentebestuur.

Dit ging over thema's zoals binnenstad, duurzaamheid en jeugd en onderwijs. De uitkomst van die beschouwingen heeft het college van burgemeester en wethouders meegenomen als leidraad voor de Kadernota. Daarnaast heeft het college ook de eigen inbreng verwerkt in de nota.

Gemeente trek 250.000 euro uit voor veiligheid

Zo is een van de onderwerpen die werd aangekaart tijdens de politieke beschouwingen veiligheid. Daarom wordt hier de komende jaren steeds 250.000 euro extra voor uitgetrokken.

Zo'n 50.000 euro is bestemd voor het tegengaan van 'high impact crimes' zoals woninginbraken, overvallen en straatroven. De overige 200.000 euro is voor veiligheid in de ruimste zin van het woord, van brandveiligheid tot hondenpoep en rampenbestrijding.

Zo wil de gemeente onder andere de capaciteit van straathoekwerkers uitbreiden om te voorkomen dat jongeren afglijden en in de criminaliteit terecht komen.

1,3 miljoen voor verduurzaming pand verenigingen Mariadal

Daarnaast zijn er meer uitgaven. Zo wil het nieuwe college bijvoorbeeld 150.000 euro investeren in een goede bushalte bij de Associate Degrees Academie, omdat busstation Roselaar in de toekomst komt te vervallen.

Er wordt ook 500.000 euro gereserveerd om de kruising Laan van Brabant-Burg. Freijterslaan opnieuw aan te pakken en 600.000 euro om de Roselaargarage beter aan te laten sluiten op de Laan van Brabant en Laan van Limburg.

Op dit moment zijn de verenigingen uit het Mariadal druk bezig met verhuizen. Sommigen naar het nieuwe 'cultuurhuis' aan de Bovendonk 111, anderen verhuizen niet mee omdat de huur te hoog is.

De gemeente trekt 1,3 tot 1,5 miljoen euro uit om het pand voor de verenigingen te verduurzamen. Daarnaast wordt 200.000 euro per jaar ingelegd, omdat de huuropbrengsten nog niet hoog genoeg zijn om de exploitatie rond te krijgen.

Ook geld voor binnenstad en arbeidsmigranten

Komend jaar wordt er ook 115.000 euro uitgetrokken voor een integrale aanpak van zwerfafval. Om dat te realiseren wordt extra ingezet op het verwijderen van zwerfafval en er komt een intensieve communicatie over de zinloosheid en gevolgen van zwerfafval.

20.000 euro wordt ingezet voor een pilot in Roosendaal om de binnenstad op een slimmere manier te bevoorraden. Zo wordt er gedacht aan schonere transportvormen of het bundelen van ritten door middel van logistieke hubs.

Tot slot wil de gemeente, om de positie van arbeidsmigranten te versterken, vanaf 2020 een opleidingsfonds (60.000 euro voor drie jaar) opzetten voor arbeidsmigranten.