De Kredietbank West-Brabant staakt per 1 januari 2020 haar taken buiten Breda. Onder meer de gemeente Moerdijk gaat daarom op zoek naar een nieuwe schuldhulpverlener.

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor een vervangende partij. Dat gebeurt in samenwerking met vijf andere gemeenten.

De Kredietbank houdt zich vooral bezig met het beheersbaar houden en oplossen van schulden, het verantwoord verstrekken van een lening en het beheren van financiën.