De Brugstraat in Roosendaal is door verkeersbureau VIA uitgeroepen tot één van de meest onveilige trajecten van Noord-Brabant. De Brugstraat staat op plek tien in de Top 10.

In de Brugstraat hebben de afgelopen vier jaar 29 ongevallen plaatsgevonden, waarbij vijf keer iemand gewond is geraakt.

Het afgelopen jaar is het aantal verkeersdoden en - gewonden opnieuw gestegen en daarom is verkeersbureau VIA in opdracht van politie en verzekeraars een onderzoek gestart naar de meest onveilige wegen in Nederland.

Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat snelheid niet het grootste probleem vormt voor een 'gevaarlijke' weg. "Opmerkelijk is dat op trajecten met een hoge ongevallenscore, waar snelheid niet het grootste probleem vormt, verhoudingsgewijs meer slachtoffers vallen."

Bij de Brugstraat is dat ook het geval. De reden voor de vele ongelukken wordt gezocht in de infrastructuur in relatie tot het gebruik van de weg.