Han van Midden is donderdagavond door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten, maar Han van Midden is volgens hen de beste kandidaat voor deze functie.

Burgemeester Jacques Niederer kondigde op 22 oktober 2018 al aan te willen stoppen als burgemeester van de gemeente Roosendaal. Daarna is het traject opgestart om een nieuwe burgemeester te vinden. Dat begon met het instellen van een vertrouwenscommissie én het opstellen van een profielschets.

Voor dat laatste werd ook de mening van de burgers gevraagd, middels een enquête konden zij aangeven over welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet beschikken. Uiteindelijk hebben er elf mensen gereageerd op de vacature die door de provincie werd uitgezet, tien mannen en één vrouw. Van de elf kandidaten vervulden zeven mensen al een functie als (oud-)burgemeester/wethouder of een andere politieke functie. Vier kandidaten zijn werkzaam in de particuliere sector. Op basis van de brieven heeft de vertrouwenscommissie vijf mensen op gesprek gevraagd, maar uiteindelijk is Han van Midden als beste uit de bus gekomen.

Benoemingsbesluit in september getekend

Nu de gemeenteraad een kandidaat heeft aangedragen als burgemeester, gaat de aanbeveling via de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Op basis van die aanbeveling bereidt de minister een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning zal worden ondertekend.

De verwachting is dat het benoemingsbesluit in september 2019 wordt getekend. In een openbare installatievergadering wordt de burgemeester beëdigd. Daarmee is de procedure afgerond. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 1 oktober wordt beëdigd.