Burgemeester Ruud van den Belt heeft besloten om in de wijk Steenbergen-Zuid op openbare plaatsen cameratoezicht in te voeren.

De burgemeester neemt de maatregel omdat er met enige regelmaat incidenten in de wijk plaatsvinden, waaronder verschillende autobranden. Inwoners vragen de gemeente al langer om camera's te plaatsen.

Om incidenten in de wijk Steenbergen-Zuid tegen te gaan, is de afgelopen tijd geïnvesteerd in extra toezicht in de wijk door politie, buurtpreventieteams en toezichthouders. Ook is de straatverlichting inmiddels aangepast en is buurtbewoners gevraagd om alert te zijn en verdachte zaken aan te melden.

Al deze maatregelen zorgen er echter nog niet voor dat de incidenten afnemen. Steeds vaker kreeg de gemeente van bewoners het verzoek om cameratoezicht in te zetten. Ook de wijkagent en het buurtpreventieteam adviseerden om dit te doen. Om het gevoel van veiligheid in de wijk weer terug te krijgen, is besloten om aan het verzoek voor extra toezicht gehoor te geven.

Politie is verantwoordelijk voor beheer van de camera's

De camera's worden ingezet in het gebied tussen de Molenweg, Seringenlaan, J.L. Brooijmansdreef, Oudlandsestraat en het sportpark aan de Seringenlaan. De politie is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de camera's. Als er aanleiding toe is, kunnen de camerabeelden live bekeken worden.

Het toezicht treedt in werking op 6 juni voor de duur van een jaar of eventueel korter, als blijkt dat het niet meer nodig is. Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te bekijken of de inzet van camera's nog noodzakelijk is.