Het college van burgemeesters en wethouders van Roosendaal wil een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar stellen voor de huisvesting van de verschillende basisscholen. Het grootste deel, 1,2 miljoen euro, is voor de nieuwe locatie van basisschool de Rietgoor aan de Hoveniersberg.

Ook de OBS De Singel, PCBS De Kroevendonk én de Islamitische school krijgen geld.

De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van basisscholen en krijgt vanuit het rijk geld om dit te bekostigen. Op dit moment wordt er binnen de gemeente Roosendaal hard gewerkt aan een zogeheten doordecentralisatie. Dat houdt in dat het geld vanuit het rijk een op een wordt doorgezet naar de basisscholen, zodat zij zelf kunnen bepalen wat ze met het geld doen.

Hoewel dit een langdurig proces is, verwacht de gemeente hier eind dit jaar mee klaar te zijn. Tot die tijd moeten scholen gewoon aanvragen indienen.

Het bekostigingsplafond is opnieuw vastgesteld

Op basis van die aanvragen is in december het Huisvesting Programma Onderwijs voor het jaar 2019 vastgesteld mét daarbij de kosten.

"In de afgelopen maanden hebben ontwikkelingen in het onderwijsveld (groei en verhuizing van scholen en de stichting van een nieuwe school) geleid tot aanvullende aanvragen op basis van een spoedprocedure. Deze aanvragen zijn eveneens door het college behandeld, en het bekostigingsplafond is opnieuw vastgesteld", laat de gemeente weten.

Grootste investering in basisschool de Rietgoor

Het grootste deel van de 1,7 miljoen euro is voor basisschool de Rietgoor. Die zit op dit moment nog gevestigd aan de Heulberg, maar na de zomervakantie wil de school haar deuren openen aan de Hoveniersberg 37. Voor deze nieuwe locatie wordt een bedrag van 1.237.269,82 euro beschikbaar gesteld.

"De school neemt op deze nieuwe locatie een betere positie in in de wijk. Tevens is de staat van het gebouw onderzocht en er is een plan opgesteld om de school voor 40 jaar te kunnen huisvesten."

Miljoenen gedekt uit Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting

De bijna 1,7 miljoen euro wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Omdat het bedrag hoger is dan 250.000 euro moet de gemeenteraad nog wel goedkeuring geven, maar ook als er geen akkoord wordt gegeven blijven de investeringen nodig, zo stelt het college.

Toch hebben deze investeringen risico's, vooral bij de Islamitische school. Zij krijgen vijf jaar de tijd om aan te tonen dat ze levensvatbaar zijn. Dat houdt in dat er binnen vijf jaar minstens tweehonderd leerlingen gebruik moeten maken van de school. "Als dit aantal niet wordt gehaald, wordt de financiering door de rijksoverheid mogelijk beëindigd en houdt de school op te bestaan. Dit is echter niet de verwachting."