De gemeente Moerdijk heeft een gat van 1,8 miljoen euro in de begroting. Dit is voornamelijk te wijten aan hoger uitvallende bouwkosten en een stijging van kosten voor afvalinzameling en verwerking.

Dat blijkt uit de bestuursrapportage van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

Door de florerende economie en de groeiende vraag naar woonruimte heeft de gemeente meer bouwkosten gemaakt dan begroot. Daarnaast stijgen de kosten voor afvalinzameling en verwerking sneller dan verwacht. Het nieuwe afvalsysteem zorgt voor minder restafval, maar de verwerking van alle vuilstromen is duurder geworden. Ook kost het onkruidbeheer meer doordat er niet meer mag worden gewerkt met chemicaliën.

Daarnaast kampt de gemeente met tekorten op het gebied van het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg en re-integratie). Het Rijk heeft inmiddels wel een extra bijdrage toegezegd van zes ton. Die is niet nog niet verwerkt in de bestuursrapportage.