De raadsleden van de gemeente Woensdrecht hebben Steven Adriaansen dinsdagavond tijdens een besloten vergadering voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester.

De eerste termijn van de burgemeester loopt op 1 oktober van dit jaar af.

Tijdens de vergadering keek de commissie aan de hand van de profielschets uit 2013 terug op het functioneren. Volgens de Gemeentewet blijft het geheim wat er in die bijeenkomst is gezegd.

De minister van Binnenlandse Zaken neemt een besluit over de herbenoeming. Dit gebeurt naar verwachting voor 1 september.