Buurtbewoners in Bergen op Zoom doen donderdag mee aan een stille protestwandeling om aandacht te vragen voor de "massale" bomenkap in de gemeente. De loop is georganiseerd door de actiegroep Samenwerkend Belang Brabantse Wal.

De actiegroep verzet zich tegen het plan van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Voor de plaatsing van bovengrondse elektriciteitsmasten moet zo'n twintig hectare bos moet worden gekapt.

De actievoerder vinden de kap "onnodig" en pleit voor een ondergronds tracé. Om dat te realiseren moet de gemeente Bergen op Zoom voor het eind van deze maand een alternatief plan indienen bij de minister.

De online petitie tegen de geplande bomenkap werd al ruim zeventienduizend keer ondertekend.

Bewoners trekken het gebied in met spandoeken

De bewoners trekken donderdag omstreeks 19.00 uur in stilte met spandoeken het gebied in.

De loop wordt geopend met een korte introductie en een mogelijkheid voor de aanwezigen om hun bezorgdheid te uiten. Vervolgens wordt de wandeling "zo rustig mogelijk" afgelegd, vanwege het broedseizoen.

Wie mee wil wandelen met de stille wandeling is om 18.30 uur welkom bij stadsboerderij de Kleine Kievit. Iedereen wordt verzocht om op de fiets te komen.