Het aantal giftreinen dat het centrum van Etten-Leur passeert neemt toe. Het gaat dan om ketelwagons die zijn gevuld met stoffen als propaan, ammoniak en pentaan. Toch is er volgens de burgemeester van Etten-Leur, Miranda de Vries, geen reden tot zorg omdat volgens haar alle benodigde infrastructuur op orde is.

De fractie van GroenLinks had raadsvragen gesteld over de toename van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen over het spoor. De partij wilde weten of er met de stijging ook sprake is van een hoger risico op ongelukken. De Vries meldt dat er in 2017 geen risicoplafonds zijn overschreden. Voor 2018 zijn hierover nog geen cijfers bekend.

De afgelopen jaren hebben met name de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk tonnen geïnvesteerd om het spoor veiliger te maken voor het vervoer van giftige stoffen. Dat was volgens De Vries in Etten-Leur niet nodig: "Wij hebben dat maar heel beperkt hoeven doen."

GroenLinks vroeg zich ook af hoe het college staat tegenover de komst van meer giftreinen. De burgemeester geeft aan hierop geen invloed te hebben. Het belangrijkste voor het gemeentebestuur is dat wordt voldaan de veiligheidsnorm. Op plekken langs het spoor waar een groot risico is om te overlijden als gevolg van een ongeval met een gifwagon mogen geen huizen staan. Deze overlijdenskans mag niet groter zijn dan één persoon op de 1 miljoen. In Etten-Leur wordt deze norm nergens overschreden.

Burgemeester kan geen garanties geven op veiligheid

Burgemeester De Vries benadrukt dat zij nooit de garantie kan geven dat er geen ongelukken gebeuren met treinen met gevaarlijke stoffen. "Een calamiteit -hoe klein de kans ook is- kan altijd gebeuren. Samen met de Veiligheidsrisico doen we er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn."

Medewerkers van de Veiligheidsregio trainen geregeld op incidenten op het spoor. Rampen met giftreinen zijn zeldzaam, maar komen wel voor. In 2013 ontspoorde in het Belgische Wetteren bijvoorbeeld een goederentrein met de giftige stof acrylonitril. Daardoor ontstond een enorme explosie. Daarbij vielen één dode en honderd gewonden. Tweeduizend omwonenden werden geëvacueerd.