De voorbereidingen voor de bouw van 120 woningen in Fijnaart-West kunnen na de zomer van start. De Raad van State heeft geen bezwaarstukken ontvangen, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Op korte termijn starten de eerste werkzaamheden op locatie. Een gespecialiseerd bedrijf gaat onderzoeken of er explosieven in het gebied aanwezig zijn.

Parallel daaraan is de gemeente aan de slag met het voorbereiden van de informatievoorziening over de bouwmogelijkheden en kaveluitgifte van de nieuwe wijk.

De wijk krijgt de naam Waterwijk omdat water en waterberging een prominente rol krijgen in de opzet.

De wijk levert een bijdrage aan het verminderen van de wateroverlast, die Fijnaart al jaren parten speelt. Dit doen ze door meer opslag voor het water te creëren dan noodzakelijk is voor de wijk.