De herinrichting van het centrum van Rucphen gaat een half miljoen euro extra kosten. Eerder werd uitgegaan van een bedrag van twee miljoen euro.

De extra kosten hebben te maken met het op 28 maart door het college vastgestelde inspraakverslag en definitieve ontwerp 'Herinrichting centrum Rucphen'. De hieruit voortvloeiende aanpassingen aan het oorspronkelijke plan hebben invloed op de totale begroting van de herinrichting.

De aanpassingen in het plan leiden tot extra kosten. Zo is het gebied dat wordt aangepakt fors groter dan oorspronkelijk gepland. Dit komt deels door de verlenging van de herinrichting van de Raadhuisstraat tot aan de Achterhoeksestraat.

Een andere oorzaak is de door de inwoners gewenste uitbreiding van het dorpsplein. Verder zijn er extra parkeervakken voorzien.

Geluidswerende maatregelen getroffen

Een andere kostenpost die niet eerder was voorzien betreft de geluidswerende maatregelen welke zijn getroffen aan in totaal vier woningen aan de Julianastraat en de Van Glymesstraat.

Dit omdat zij na het verleggen van de Rucphense Vaartkant mogelijk geluidshinder ondervinden. Met de herinrichting worden daarnaast versleten afvalbakken vervangen door nieuwe en de oude glas- en kledingcontainer vervangen door ondergrondse containers.

Raadsvoorstel in juni besproken

Het college heeft besloten de raad te vragen een aanvullend krediet van 516.000 euro beschikbaar te stellen.

Het raadsvoorstel wordt, samen met de begrotingswijziging, besproken in de commissie Economie, Ruimtelijk Ordening en Milieu (EROM) op 5 juni en in de raadsvergadering van 19 juni.