De doorsteek van de Baarlebossche bij de Bosschendijk ter hoogte van de spoorwegovergang wordt veiliger gemaakt. Dit gebeurt op advies van de klankbordgroep Fransiscuslaan.

Een nieuwe weg wordt vlakbij de moskee aangelegd om zo de Franciscuslaan en de Baarlebossche met elkaar te verbinden.

De weg tussen de Baarlebossche en de Bosschendijk wordt eenrichtingsverkeer. Zodoende wordt het beruchte kruispunt ter hoogte van de spoorweg een stuk veiliger gemaakt.