De gemeente Etten-Leur doet onderzoek naar mogelijkheden om de veiligheid op het kruispunt Markt-Oude Bredaseweg te verbeteren. Een verkeerskundig bureau neemt de kruising onder de loep.

Wijkvereniging Centrum-Oost had aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie. Voetgangers, fietsers en automobilisten delen de kop van de Markt en het Raadhuisplein.

De gemeente geeft toe dat de situatie niet veilig is. Fietsers komen van alle kanten aanrijden, waardoor een onoverzichtelijke situatie ontstaat. Het aantal automobilisten op de Markt valt mee, omdat er geen sprake meer is van een doorgaande weg.

Wel meldt burgemeester Miranda de Vries dat het probleem lastig is aan te pakken, omdat fietsers zich vaak niet aan de regels houden. De wijkvereniging vroeg ook aandacht voor de te grote terrassen.

Café-eigenaren dienen minimaal 1,5 meter vrije doorgang te houden voor voetgangers, maar dit is niet altijd het geval. De gemeente gaat hierop handhaven.