De gemeenteraad van Klundert trekt 850.000 euro uit voor de sanering van de Bult van Pars. De grond bleek na onderzoek veel erger verontreinigd dan van tevoren was aangenomen.

Na Pasen start de aanbesteding, zodat voor de zomer de tweede fase van het saneringswerk weer kan worden vervolgd.

In januari kwamen de werkzaamheden voor de Bult van Pars tijdelijk stil te liggen. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, kan het saneringswerk van de Bult van Pars weer opgestart worden met als doel de grond geschikt te maken voor een herontwikkeling met woningbouw.

Na de aanbesteding worden de saneringswerkzaamheden voortgezet. De planning is om ruim voor het einde van dit jaar de sanering af te ronden.

Projectontwikkelaars mogen ontwerp indienen

De bestemmingsplanprocedure en de procedure waarin de gemeente zoekt naar een nieuwe eigenaar van het terrein aan de Oliemolenstraat worden ook opgepakt. Uiteindelijk gaat dit een ontwerpprijsvraag opleveren om de Bult van Pars te gaan verkopen aan een projectontwikkelaar.

Hierbij krijgen ontwikkelaars de kans om met ontwerpideeën te komen voor op het terrein. Projectontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs.

Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied.

Bouw start eind 2021

Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en verkoop van het projectgebied kan naar verwachting eind 2021 het echte bouwen starten. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt de functie gewijzigd naar wonen.

Bij de bestemmingsplanprocedure en de keuze voor het uiteindelijke ontwerp vindt er steeds overleg plaats met omwonenden, de stadstafel, heemkundekring en ondernemersvereniging.