De gedenksteen van wijlen wethouder Toon Vermeulen wordt teruggeplaatst op het Van Bergenplein in Etten-Leur.

De lokale fractie APB had een brief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, omdat er bij de gemeente intern discussie was ontstaan.

De tegel werd tijdens de renovatie van het plein tijdelijk verwijderd. Terugplaatsing bleef uit.

Wethouder Vermeulen metselde de steen in 1998 in na een eerdere reconstructie.

Burgemeester Miranda de Vries betreurt de gang van zaken. Zij wil graag samen met het APB kijken wat de beste locatie is voor de tegel en hoe die geschikt kan worden gemaakt. Zo kan de steen snel terugkeren op het Van Bergenplein.