In Zundert is dinsdagmiddag met het symbolisch metselen van een eerste stukje gevel het officiële startsein gegeven voor de bouw van De Tuinderij, de nieuwe woonwijk aan de rand van Zundert. Het is het grootste woningbouwproject in de gemeente Zundert.

Dat gebeurde door de Gemeente Zundert, wooncorporatie Thuisvester en projectontwikkelaar Maas-Jacobs, samen met de toekomstige bewoners van De Tuinderij. Met de start van de bouw krijgt de ontwikkeling van De Tuinderij, een gemixte wijk van huur-, koop-, en sociale woningbouw, nu écht vorm. Het totale project uit bijna tweehonderd woningen en een bouwkavel voor de zelfbouwer, en geldt als een 'dorpswijk' die Zundert en Klein Zundert met elkaar verbindt.

Eind 2017 ging na een intensieve voorbereidingsperiode de verkoop van fase 1 van start. Inmiddels zijn alle 57 woningen en bouwkavels verkocht en is eind 2018 fase 2, bestaande uit 24 woningen en kavels, in verkoop gegaan.

Vanaf september vorig jaar is Maas-Jacobs begonnen met de voorbereidende werkzaamheden binnen het uitgestrekte plangebied dat vanaf de Prinsenstraat achter de Veldstraat doorloopt tot net voor de fietsbrug over de Randweg. Naast het kappen van bomen, slopen van opstallen en aanleggen van riolering, zijn tevens de nieuwe waterpartijen langs de randweg uitgegraven.

Bouwwerkzaamheden zijn reeds gestart

Inmiddels liggen fase 1 en 2 bouwrijp en zijn de eerste bouwwerkzaamheden reeds gestart. Maas-Jacobs diende voor het project ook een subsidie in van ruim 350.000 euro bij de Provincie Noord-Brabant, afkomstig uit het potje Deltaplan Hoge Zandgronden.

Met het geld wordt de waterhuishouding- en berging in het project aangepakt. Zo stroomt het overschot van regenwater niet zomaar de grond of algemene riolering in, maar wordt het opgevangen en kan het terugvloeien naar de landschapszone rond de Randweg en de Kleine Beek. Het water kan hierdoor voor een groot deel hergebruikt worden, wat weer beter is voor het milieu.