De veiligheid van de fietsoversteekplaats aan de Molenstraat in Zegge, ter hoogte van de Leemstraat in Roosendaal, staat nog niet ter discussie. Dat meldt het Rucphense college in reactie op door de RVP-fractie gestelde vragen over de in de toekomst te verwachten veiligheid aldaar.

In een door raadslid Martijn Gijzen geschreven brief aan het college uitte de fractie afgelopen maand haar zorgen over de te verwachten verkeersintensiteit op de grens van Roosendaal en Zegge.

"De Gemeente Roosendaal en de Gemeente Rucphen zijn van mening dat de fietsroute langs de Bredaseweg veilig is voor onder andere de jeugd, die langs deze route naar school fietst", zo maakt Gijzen duidelijk.

Veiligheid nog niet ter discussie volgens college van b en w

In de brief aan het Rucphense college vraagt Gijzen zich af of de betreffende fietsoversteekplaats zoals deze nu is uitgevoerd, gezien bovenvermelde ontwikkelingen, straks nog veilig genoeg zijn.

De veiligheid van de fietsoversteekplaats staat zeker nog niet ter discussie, zo blijkt uit het antwoord van burgemeester en wethouders. "Bij de doortrekking van de Leemstraat in 2004 is ten behoeve van de realisering van de fietsoversteekplaats advies ingewonnen bij Grontmij Advies & Techniek bv", meldt het college.

"Het advies is mede gebaseerd op 10.000 motorvoertuigen per etmaal op de Leemstraat en 550 fietsers per etmaal die van de fietsoversteekplaats gebruik maken in 2010. Nu, negen jaar later, worden deze verkeersintensiteiten nog niet gehaald. Ook bestaat er momenteel geen duidelijkheid over de concrete invulling van het voormalig Philipsterrein."

'Overleg met Roosendaal mogelijk indien veiligheid niet voldoende is'

Daar komt volgens het college bij dat de fietsoversteekplaats op Roosendaalse bodem ligt."Mocht blijken dat, vanwege de genoemde ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande groei van het verkeer op de Leemstraat, de fietsoversteek niet meer veilig is, dan zullen wij in overleg met de Gemeente Roosendaal bezien op welke wijze de fietsoversteek verkeersveiliger kan worden gemaakt", zo beloven burgemeester en wethouders.

Op de vraag van Gijzen of het college bereid is om de betreffende fietsoversteekplaats gelijktijdig te betrekken bij de uitvoering van de plannen rond de Leemstraat te Roosendaal, reageren burgemeester en wethouders terughoudend.

"Het is niet primair aan ons college om dit te bepalen. De Leemstraat en de fietsoversteekplaats liggen in de gemeente Roosendaal. Voor ons college bestaat er op dit moment geen aanleiding de Gemeente Roosendaal te verzoeken om de fietsoversteekplaats te betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden rond de Leemstraat."